Cookie beleid Uno Animo

De website van Uno Animo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring v.v. Uno Animo

PRIVACYVERKLARING v.v. Uno Animo
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft v.v. Uno Animo (hierna de 'Vereniging') de navolgende privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring willen wij onze leden, websitebezoekers en stakeholders duidelijk maken hoe dat wij omgaan met hun (verzamelde) gegevens, wat wij hiermee doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u het lidmaatschap bent aangegaan met de Vereniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Vereniging verstrekt. De Vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht
- Uw geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw IBAN-nummer
- Uw e-mailadres

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Vereniging kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat de Vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM ONZE VERENIGING GEGEVENS NODIG HEEFT
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor een optimale organisatie van de Vereniging en communicatie naar haar leden toe.
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens ook om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dat nodig is voor een goede organisatie van de Vereniging.

Daarnaast kan de Vereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het gesloten lidmaatschap, doorgaans bestaande t.b.v. calamiteit (van uw kind of partner) of uit dienstverlening ten behoeven van vrijwilligerswerk voor de Vereniging.

HOE LANG ONZE VERENIGING GEGEVENS BEWAART
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
De Vereniging deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die uw gegevens verwerken doen dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als de Vereniging gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Maar op dat moment is de Vereniging ook niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt degene van wie gegevens worden verwerkt (de betrokkene) het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons emailadres (zie onder). De Vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Vereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN
De Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Vereniging op via ons emailadres (zie onder).

www.unoanimo.nl is een website van de Vereniging. De Vereniging is als volgt te bereiken:
Postadres: Gerlachusstraat 47, 5175 AK LOON OP ZAND
Vestigingsadres: Klokkenlaan 27, 5175 NV LOON OP ZAND
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40271444
Telefoon: 0416362424
E-mailadres: [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!